Výchova a vzdelávanie

Výchova a vzdelávanie

Spoločnosť KONTROLSPOL, s.r.o. dbá na bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov, bezpečnosť výkonu technických zariadení a bezpečný chod prevádzky, resp. výkon prác. 

Jedným z prvoradých cieľov spoločnosti je zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých zainteresovaných strán. Z toho dôvodu je spoločnosť poskytovateľom odbornej mimoškolskej vzdelávacej činnosti v rozsahu svojich oprávnení

       

                                                   Vstupné školenia dodávateľov SE, a.s.                                   Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce