Vstupné školenia dodávateľov SE, a.s.

Vstupné školenia dodávateľov

Od 1. júna 2016 prešli vstupné školenia dodávateľov pre vstup, bezpečný pohyb, pobyt a výkon činnosti v JE MO34 výraznými zmenami, ktorými sa upravilo najmä:

  1. Nové zaradenie pracovníkov dodávateľov je prioritne z pohľadu sektorov, v ktorých budú vykonávať svoju činnosť. Tomu je prispôsobená obsahová náplň a rozsah školení.
  2. Všetci zamestnanci vykonávajúci svoju činnosť aspoň v jednom zo sektorov 3 – 6 prevádzkovaných JE musia absolvovať aj praktický tréning v Stredisku praktického výcviku JE (SPV).
  3. Samostatné školenie pre MO34 (4. Skupiny) bolo zrušené, resp. nahradené dvomi typmi kombinovaných školení.
  4. Všetky školenia absolvované po 1. júni 2016 majú rovnakú dobu platnosti – 24 mesiacov.

Za prihlásenie zamestnancov dodávateľov na vybraný typ školenia do školiacej organizácie KONTROLSPOL, s.r.o. zodpovedá poverená osoba dodávateľa, ktorá je v tejto školiacej organizácii zaevidovaná, a to tým, že zašle vyplnenú prihlášku e-mailom na adresu skolenie@kontrolspol.sk.

 

Spoločnosť KONTROLSPOL, s.r.o. zabezpečuje teoretickú časť v rámci nasledovných typov školení:

                                                   KÓD ŠKOLENIA: 01BPMO34_C + 01BPFEHJZ1

 

                                                   KÓD ŠKOLENIA: 01BPMO34_C + 01BPFEHJZ2

Pre bližšie informácie ohľadom všetkých typov školení a rozdelenia sektorov jadrových elektrární prosím navštívte internetovú stránku Slovenských elektrární, a.s. na tomto odkaze.