Systémy manažérstva

Systémy manažérstva

Spoločnosť KONTROLSPOL, s.r.o. ponúka komplexné poradenské a odborné služby týkajúce sa zdokumentovania, zavádzania, udržiavania, preverovania a trvalého zlepšovania integrovaných manažérskych systémov podľa požiadaviek noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. 

Rozsah našich činností pozostáva z:

  • analýza podmienok riadenia a dokumentácie organizácie,
  • návrh zmien v riadení, dokumentácií a procesoch v súlade s uvedenými normami,
  • zdokumentovanie systémov manažérstva podľa uvedených noriem,
  • implementácia požiadaviek systémov manažérstva do procesov organizácie,
  • integrácia noriem (pre oblasti kvality, environmentu a BOZP) do integrovaného manažérskeho systému (IMS),
  • výber nezávislého certifikačného orgánu,
  • príprava a účasť na certifikačnom, recertifikačnom alebo dohľadovom audite,
  • výkon interných auditov s cieľom zabezpečiť trvalé zlepšovanie zavedeného systému manažérstva, optimalizácia procesov, výroby a prevádzkových nákladov, 
  • výkon externých auditov a zákazníckych auditov dodávateľov.

 

Pre bližšie informácie ohľadom požiadaviek jednotlivých noriem, resp. ich revízií, prosím navštívte jednu z nižšie uvedených podstránok:

 

                                            Revízia noriem ISO               ISO 9001:2008                 ISO 14001:2004             OHSAS 18001:2007