Služby

Služby

Spoločnosť KONTROLSPOL, s.r.o. zabezpečuje:

 • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení - tlakových, plynových, elektrických a zdvíhacích

 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly

 • vykonávanie činnosti koordinátora bezpečnosti

 • výchova a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany práce

 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti

 • činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov

 • počítačové služby

 • služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov

 • reklamné a marketingové služby

 • ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)

 

Medzi hlavné činnosti spoločnosti KONTROLSPOL, s.r.o. patrí:

 • projektové riadenie, zabezpečenie a technický dozor na investičných akciách v oblasti zabezpečovania a riadenia kvality

 • technický dozor, odborné prehliadky a odborné skúšky v rozsahu preverenia riadneho vykonania výroby, montáže, uvádzania do prevádzky, prevádzky, opráv, rekonštrukcií a vyraďovania vybraných a vyhradených technických zariadení

 • vykonanie kontroly a osvedčenie úplnosti a správnosti sprievodnej technickej dokumentácie vybraných a vyhradených technických zariadení

 • výchova a vzdelávanie pre oblasť bezpečnosti práce

 • vzdelávanie a poradenstvo pre oblasť bezpečnosti technických zariadení

 • koordinácia a výkon previerok integrovaných systémov manažérstva a ich častí v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007

 • zdokumentovanie, implementácia, vykonanie analýzy zavedeného stavu a udržiavanie funkčnosti integrovaných systémov manažérstva a ich jednotlivých častí v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007

 • inžiniersku činnosť v oblasti systémovej podpory pri správe a konsolidácii údajov a dokumentov

 • autorizovaný predaj hardvéru, softvéru a podpornej IT


Pre aktuálne informácie a ponuku produktov značky XEROX® prosím navštívte podstránku XEROX alebo neváhajte kontaktovať našich odborných predajcov. 

Pre aktuálnu ponuku produktov značiek Lenovo, Microsoft, Dell a iných, prosím navštívte stránku www.it1.sk