Referencie

Referencie

Zákazníci, s ktorými sme spolupracovali:


                                                   

 

                          

 

                              

 

              

 

                                      

 

 


 

Projekty a zákazky spoločnosti KONTROLSPOL, s.r.o.:

MiestoProjektČinnosti
JE Mochovce, SlovenskoDostavba 3. a 4. bloku JE Mochovce
 • Zabezpečovanie vstupných školení zamestnancov externých organizácií pre vstup do SE MO34 a vybraných sektorov SE EMO a SE EBO
 • Zabezpečovanie vstupných, periodických a krátkodobých školení dodávateľov MO34
 • Hodnotenie a osvedčenie sprievodnej technickej dokumentácie
 • Kompletovanie a skladanie sprievodnej technickej dokumentácie
 • Kontrola a skúšanie vo výrobe a na stavbe
 • Zabezpečenie riadenia a kontroly kvality
 • Hodnotenie existujúceho zariadenia 3. a 4. bloku
 • Koordinácia a odborný dozor pri montáži
 • Technická a systémová podpora
 • Poradenstvo v oblasti dokumentovania a zavádzania systémov manažérstva (ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001)
 • Interné a externé audity systémov manažérstva (ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001)
 • Nedeštruktívne skúšanie materiálov

 

JE Mochovce, Slovensko

 

Výstavba JE Mochovce

 • Zabezpečenie riadenia a kontroly kvality
 • Kontrola a skúšanie vo výrobe a na stavbe
 • Hodnotenie existujúceho zariadenia 3 a 4 bloku
 • Hodnotenie a osvedčenie sprievodnej technickej dokumentácie
 • Koordinácia a odborný dozor pri montáži
 • Nedeštruktívne skúšanie materiálov
JE Jaslovské Bohunice, SlovenskoRekonštrukcia JE Jaslovské Bohunice
 • Zabezpečenie riadenia a kontroly kvality
 • Kontrola a skúšanie vo výrobe a na stavbe
 • Koordinácia a odborný dozor pri montáži
 • Nedeštruktívne skúšanie materiálov

 

Slovensko

 

Dodávateľské firmy - Rozličná štruktúra

 • Poradenstvo v oblasti dokumentovania a zavádzania systémov manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
 • Výkon interných a externých auditov systémov manažérstva podľa ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
 • Výchova a vzdelávanie osôb podľa §17, §18, §21, §22 a §23 v súlade s Vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
 • Výkon bezpečnostno-technickej služby
Slovalco, Žiar nad Hronom, SlovenskoVýstavba prevádzky na výrobu produktov z hliníka
 • Riadenie kvality projektu a technický dohľad nad projektovaním, výrobou, montážou a uvádzaním do prevádzky
Izmir, TureckoVýstavba elektrárne s kombinovaným cyklom
 • Riadenie kvality projektu a technický dozor nad projektovaním, výrobou, montážou a uvádzaním do prevádzky
Istanbul, TureckoVýstavba elektrárne s kombinovaným cyklom
 • Riadenie kvality projektu a technický dozor nad projektovaním, výrobou, montážou a uvádzaním do prevádzky
KIA Žilina, SlovenskoVýstavba továrne pre automobilový priemysel
 • Riadenie kvality projektu a technický dozor nad projektovaním, výrobou, montážou a uvádzaním do prevádzky
Panevezys, LitvaVýstavba teplárne a elektrárne
 • Riadenie kvality projektu a technický dozor nad projektovaním, výrobou, montážou a uvádzaním do prevádzky
SCP Ružomberok, SlovenskoVýstavba teplárne a elektrárne
 • Riadenie kvality projektu a technický dozor nad projektovaním, výrobou, montážou a uvádzaním do prevádzky
US Steel Košice, SlovenskoVýstavba teplárne a elektrárne
 • Riadenie kvality projektu a technický dozor nad projektovaním, výrobou, montážou a uvádzaním do prevádzky
Ledvice, Česká republikaVýstavba teplárne a elektrárne
 • Riadenie kvality projektu a technický dozor nad projektovaním, výrobou, montážou a uvádzaním do prevádzky
Copenhagen, DánskoVýstavba teplárne a elektrárne
 • Riadenie kvality projektu a technický dozor nad projektovaním, výrobou, montážou a uvádzaním do prevádzky