Výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce

Oblasť ochrany práce
  • výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu VaV zamestnancov a vedúcich zamestnancov 
  • výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu VaV osôb na obsluhu vyhradených technických zariadení tlakových podľa § 17 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (v znení č. 435/2012 Z. z., 398/2013 Z. z., 234/2014 Z. z.)
  • výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu VaV osôb na opravy vyhradených technických zariadení tlakových podľa § 18 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (v znení č. 435/2012 Z. z., 398/2013 Z. z., 234/2014 Z. z.)
  • výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu VaV elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky podľa § 21, § 22 a §23  Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (v znení č. 435/2012 Z. z., 398/2013 Z. z., 234/2014 Z. z.)

Pre bližšie informácie o zabezpečení jednotlivých školení nás prosím neváhajte kontaktovať.