Kurz GDPR

Kurz GDPR

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 – všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov nadobudlo účinnosť 25.5.2018 so všetkými dôsledkami a súvisiacimi sankciami. Za porušenie GDPR hrozí pokuta až 20 mil. EUR alebo 4% celkového ročného obratu. Vzhľadom k rozsahu povinností, ktoré zasiahnu firemné procesy od personalistiky, IT až po nakladanie so zákazníckymi dátami, je potrebné venovať nariadeniu náležitú pozornosť.

Spoločnosť KONTROLSPOL, s.r.o. v spolupráci s certifikačnou organizáciou SGS Slovakia spol. s r.o. organizuje kurz o všetkom, čo potrebujete o novom Nariadení GDPR vedieť. 

Cieľ kurzu: oboznámiť sa s požiadavkami nariadenia GDPR pre ich následné využitie v praxi

Cieľová skupina: kurz je určený predovšetkým pre pracovníkov pôsobiacich v oblasti spracúvania osobných údajov, prípadne pre všetkých, ktorí majú záujem sa zdokonaliť v tejto oblasti

Program kurzu:

 1. Čo je to GDPR a prečo ho treba brať vážne
 2. Osobné údaje – bežné
 3. Osobné údaje – osobitné
 4. Základné pojmy
 5. Zásady spracúvania osobných údajov
 6. Záznamy o spracovateľských činnostiach – vzory dokumentov
 7. Posúdenie rizika – analýza DPIA – vzor a vysvetlenie analýzy DPIA
 8. Povinnosti prevádzkovateľa – aplikačná časť + vzory dokumentov
 9. Práva dotknutých osôb – zamestnanci, uchádzači o zamestnanie, bývalí zamestnanci – aplikačná časť + vzory dokumentov
 10. Záver a diskusia

Termín: 10.08.2018

Časový harmonogram:

 • 08:00 – 08:30 Prezentácia účastníkov
 • 08:30 – 12:00 Prednáška
 • 13:00 – 15:00 Prednáška spojená s diskusiou
 • 15:00 – Záver (zhrnutie)

Miesto kurzu: Areál SE MO34, Budova šatní č. 2, 1. poschodie (miesto vstupných a periodických školení dodávateľov MO34)

Cena: 60,- EUR bez DPH / osoba

V cene je zahrnuté:

 • osvedčenie v Slovenskom a Anglickom jazyku
 • náklady na odborné zabezpečenie školenia
 • školiace materiály
 • občerstvenie

Organizátor: KONTROLSPOL, s.r.o., Mochovce – Elektráreň, Kalná nad Hronom

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Filip, Tel: +421 903 512 911, email: mfilip@kontrolspol.sk

Odborný garant: SGS Slovakia spol. s r.o., Kysucká 14, Košice

Pozn. V prípade záujmu o školenie Vás prosíme vyplniť a odoslať prihlášku na uvedenú emailovú adresu mfilip@kontrolspol.sk.

 

STIAHNUŤ PRIHLÁŠKU NA KURZ