História

História

Spoločnosť KONTROLSPOL, s.r.o. vznikla v roku 1993 odkedy si svojou činnosťou, kvalitnými službami a produktmi vyslúžila povesť uznávaného dodávateľa inžinierskych, kontrolných a poradenských služieb vo sfére renomovaných dodávateľov pre jadrovoenergetický priemysel a regulovanú oblasť dozoru bezpečnosti práce a bezpečnosti technických zariadení.

V roku 2015 získala spoločnosť KONTROLSPOL, s.r.o. štatút Autorizovaného partnera Xerox. Pre ponuku produktov a služieb navštívte sekciu XEROX.

Vedenie spoločnosti KONTROLSPOL, s.r.o. kladie maximálny dôraz na vysokú úroveň kvality a komplexnosti poskytovaných služieb ako rozhodujúceho faktoru spokojnosti zákazníkov vrátane rýchlej a profesionálnej odozvy na ich požiadavky, za účelom zvýšenia ich konkurencieschopnosti a poskytnutia strategickej konkurenčnej výhody.

Rozhodujúce faktory politiky spoločnosti KONTROLSPOL, s.r.o. na trhu sú:

  • kvalita dodávaných produktov a služieb
  • aktívna ochrana životného prostredia a starostlivosť o zdravie a životy zamestnancov
  • trvalé zlepšovanie pracovných postupov a integrovaného systému manažérstva
  • konkurencieschopná cena

Kľúčom k naplneniu poslania a dosiahnutiu cieľov spoločnosti KONTROLSPOL, s.r.o. sú:

  • spokojní zákazníci a ich aktívne referencie
  • spokojní zamestnanci
  • spokojní majitelia

Úroveň kvality služieb je deklarovaná procesmi integrovaného systému manažérstva certifikovaného medzinárodne akreditovanou organizáciou SGS Slovakia, spol. s r.o. podľa požiadaviek ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007. Pre informácie o certifikátoch a oprávneniach spoločnosti KONTROLSPOL, s.r.o. prosím navštívte sekciu "Odborná spôsobilosť".