Vitajte na stránkach KONTROLSPOL, s.r.o.

Úvod

KTO SME?

Naša spoločnosť je uznávaným dodávateľom inžinierskych, kontrolných a poradenských služieb v rámci bezpečnosti technických zariadení, bezpečnosti práce, zabezpečovania kvality a v oblasti integrovaných manažérskych systémov. Tento štatút je podporený 23-ročnými skúsenosťami na trhu, počas ktorých sme sa zúčastnili na množstve významných tuzemských, ako aj zahraničných projektov, pri ktorých sme spolupracovali s renomovanými medzinárodnými spoločnosťami. Pre bližšie informácie o našich projektoch a zákazníkoch prosím navštívte sekciu "Referencie". 

Prvoradým poslaním spoločnosti KONTROLSPOL, s.r.o. je dosahovanie spokojnosti zákazníkov prostredníctvom poskytovania službieb a dodávania produktov najvyššej kvality.

 

PREČO SI VYBRAŤ KONTROLSPOL, s.r.o.?

Prednosťou našej spoločnosti je starostlivý výber kvalifikovanej štruktúry odborne spôsobilých zamestnanov. V našej spoločnosti tvoríme pracovné tímy s jediným cieľom, a to plnenie požiadaviek zákazníkov a dosahovanie najvyššej možnej kvality poskytovaných produktov a služieb. 

 

Naša spoločnosť sa umiestnila v rámci hodnotiaceho systému, ktorý odporúča Európska komisia pre Európsky sociálny fond na preverovanie a hodnotenie podnikov, spomedzi 22-tis. hodnotených podnikov medzi 3-tis. tých, ktorím bola udelená Pečať stability za rok 2015. Udelená pečať dokazuje, že KONTROLSPOL, s.r.o. je stabilná, dôveryhodná a seriózna spoločnosť so silným zázemím, ktoré je predpokladom bezpečného a spoľahlivého uzatvárania obchodných vzťahov.

 

Spoločnosť KONTROLSPOL, s.r.o. je zároveň držiteľom širokého rozsahu oprávnení a certifikátov, ktoré sú zárukou kvalitne a profesionálne vykonanej práce. Pre informácie o oprávneniach a certifikátoch, ktorých sme hrdým držiteľom, prosím navštívte sekciu "Odborná spôsobilosť".